Domestic Shipping only

มีช่องทางในการชำระเงินอย่างไร?

  1. บัตรเครดิต VISA หรือ Master Card เมื่อท่านกำลังเช็คเอาท์ เราจะส่งท่านไปที่หน้ารับชำระเงินของธนาคารกรุงเทพ เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน
  2. ชำระเงินที่ บจก. โยชิเคอิ (ไทยแลนด์) ได้ที่
ธนาคาร kbankกสิกรไทย
สาขา ลาดพร้าว 10
ชื่อบัญชี บจก. โยชิเคอิ (ไทยแลนด์)
เลขที่บัญชี 030-2-99243-6
ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร bblกรุงเทพ
สาขา ถนนวิภาวดีรังสิต
ชื่อบัญชี บจก. โยชิเคอิ (ไทยแลนด์)
เลขที่บัญชี 196-083715-9
ประเภท ออมทรัพย์

 

ปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตหรือไม่?

เว็ปไซต์ของเรามีการใช้ระบบความปลอดภัย Secured Socket Layer (SSL)

เพื่อเข้ารหัสข้อมูลต่างๆ ที่ส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าธุรกรรมที่ได้ทำบนเว็ปไซต์มีความปลอดภัยสูงสุด ทางเว็ปไซต์จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน โดยข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะถูกบันทึกไว้ที่ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับสินค้าแน่นอนเมื่อมีการชำระเงิน

Confirm Payment :

E mail :  info@source-th.com

Line@ :

qr-code

Login Account

Already a Source Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.