Domestic Shipping only

How to Pay

มีช่องทางในการชำระเงินอย่างไร?

  1. บัตรเครดิต VISA หรือ Master Card เมื่อท่านกำลังเช็คเอาท์ เราจะส่งท่านไปที่หน้ารับชำระเงินของธนาคารกรุงเทพ เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน
  2. ชำระเงินที่ บจก. โยชิเคอิ (ไทยแลนด์) ได้ที่
ธนาคาร kbankกสิกรไทย
สาขา ลาดพร้าว 10
ชื่อบัญชี บจก. โยชิเคอิ (ไทยแลนด์)
เลขที่บัญชี 030-2-99243-6
ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร bblกรุงเทพ
สาขา ถนนวิภาวดีรังสิต
ชื่อบัญชี บจก. โยชิเคอิ (ไทยแลนด์)
เลขที่บัญชี 196-083715-9
ประเภท ออมทรัพย์

 

ปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตหรือไม่?

เว็ปไซต์ของเรามีการใช้ระบบความปลอดภัย Secured Socket Layer (SSL)

เพื่อเข้ารหัสข้อมูลต่างๆ ที่ส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าธุรกรรมที่ได้ทำบนเว็ปไซต์มีความปลอดภัยสูงสุด ทางเว็ปไซต์จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน โดยข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะถูกบันทึกไว้ที่ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับสินค้าแน่นอนเมื่อมีการชำระเงิน

แจ้งชำระเงินผ่าน :

E mail :  source@yoshikei-interior.co.jp

Line@ :

qr-code

 

Login Account

Already a Source Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.